Overslaan en naar de inhoud gaan

Paardenbijter Aeshna mixta

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Aeshnidae [familie]
Aeshna [genus] (8/7)
mixta [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland zoet
ReferentieBasisrapport Rode Lijst Libellen 2011 volgens Nederlandse en IUCN-criteria
ExpertKalkman, V.J. (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

Trend

Trend gehele periode: Matige afname
Trend laatste 10 jaar: Matige afname

Bron: Vlinderstichting, CBS (via Netwerk Ecologische Monitoring)

 

Areaal

Het areaal strekt zich uit van Noordwest-Europa tot in Noord-Afrika en oostelijk via de Kaukasus tot in China en Japan. Noordelijk van Nederland komt de soort weinig voor. In Groot-Brittannië plant A.mixta zich alleen in het zuidoosten voort, maar de laatste jaren breidt de soort zich noordwaarts uit. De paardenbijter is in de meeste Europese landen een algemene verschijning, hoewel vaak onduidelijk is welk deel van de waarnemingen betrekking heeft op migranten. In Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg en Zwitserland komt de soort vooral voor in het laagland en ontbreekt of is zeldzaam in hoger gelegen (berg)gebieden.

Verspreiding in Nederland

De paardenbijter is vrijwel homogeen over heel Nederland verspreid. Aantallen en verspreiding variëren niet opvallend in de tijd. Voortplanting (larven, larvenhuidjes) en voortplantingsactiviteit (tandems, eiafzet) is aangetoond in alle provincies, ook op de Waddeneilanden. Vergeleken met andere glazenmakers is het aantal meldingen van voortplanting echter gering. Er zijn aanwijzingen dat een (groot) deel van de Nederlandse waarnemingen berust op zwervers uit andere delen van Europa, vooral in augustus en september (zie kader).

Vanwege het kleine postuur wordt de glassnijder (Brachy-tronpratense) regelmatig voor de paardenbijter aangezien. Hun vliegtijden overlappen echter nauwelijks. In het databestand zijn waarnemingen van heel vroege paardenbijters en heel late glassnijders niet opgenomen, omdat deze vrijwel zeker waarnemingen van de andere soort betreffen. Dit heeft het verspreidingsbeeld van de paardenbijter echter niet beïnvloed. Verwarring met andere glazenmakers komt weinig voor.

Bron

Auteur(s)

Dingemanse, N.

Publicatie