Overslaan en naar de inhoud gaan

Zuidelijke keizerlibel Anax parthenope

Foto: Martien van den Heuvel

Indeling

Aeshnidae [familie]
Anax [genus] (3/1)
parthenope [soort]

Biotoop

Van de oude Nederlandse vindplaats is geen biotoopbeschrijving bekend. Recent is de soort gevonden bij een voormalige zandafgraving, een mergelgroeve en een geëutrofieerd ven – allemaal grotere wateren (de zandafgraving was zelfs meer dan 200 m in doorsnede) met een dichte oevervegetatie van onder andere riet (Phragmites australis). Ook in Polen en Duitsland komt hij voor bij grote meren en plassen (veelal zandafgravingen), vaak met drijvende waterplanten en langs de oever een dichte vegetatie. In het zuiden van Europa is hij minder kritisch. Daar vindt voortplanting ook plaats in stromend water en in kleinere wateren, onder andere poelen, sloten, leemgroeven, oude rivierarmen en kleine afgravingen (Goudsmits 1997, Heidemann & Seidenbusch 1993, Schorr 1990).

Begeleidende soorten

In Noordwest-Europa wordt A.parthenope vaak aangetroffen met andere (van oorsprong) zuidelijke soorten, waaronder A.imperator. In Slovenië daarentegen worden deze twee soorten vrijwel nooit op dezelfde locatie gezien (Kotarac 1997).

Bron

Auteur(s)

Ketelaar, R., Goudsmits, K.

Publicatie