Overslaan en naar de inhoud gaan

Bandheidelibel Sympetrum pedemontanum

Foto: Marianne Vos-Jaspers

Indeling

Libellulidae [familie]
Sympetrum [genus] (9/8)

Biotoop

De bandheidelibel plant zich voort in ondiepe, stilstaande en zwakstromende wateren met weinig schaduw en vaak met een goed ontwikkelde helofytenvegetatie. Vaak betreft het tijdelijke, meso- tot eutrofe wateren. Onbegroeide, beschaduwde en diepere wateren worden niet bevolkt, ook al zijn er populaties in de directe omgeving (Tamm 1982). Wateren waar deze soort voorkomt zijn onder andere zandwinplassen, wateren in groeven, ondiepe poelen, moerassen, overstromingsvlakten, oude meanders, vijvers, verlandingszones van meren en min of meer kunstmatige stromende wateren zoals sloten, kanaaltjes en weidebeekjes. Tamm (1982) vermoedt dat er geen speciale eisen aan de zuurgraad van het water worden gesteld. Toch is het opvallend dat zowel op de belangrijkste Nederlandse als Belgische vindplaatsen het water in de sloten en kanaaltjes kalkrijk is. Op deze plaatsen wordt het water kunstmatig ingelaten (Breuer et al. 1991, Brock et al. 1997, Buck 1990, Van Delft 1998, Glitz et al. 1989, Michiels & Dhondt 1987, Tamm 1982, pers. med. R. Jödicke, A. Martens & F. Raemakers).

Begeleidende soorten

Op alle plaatsen waar S.pedemontanum zich zeker of waarschijnlijk voortplant, is ook Orthetrumcoerulescens te verwachten. Vermoedelijk zijn deze twee soorten, met Orthetrumbrunneum, de enige Anisoptera die in Nederland als pionier bij stromend water voorkomen (Van Delft 1998). De overlap met andere soorten is gering.

Bron

Auteur(s)

Delft, J.J.C.W. van, Lam, E.

Publicatie