Overslaan en naar de inhoud gaan

Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Libellulidae [familie]
Sympetrum [genus] (9/8)
sanguineum [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland zoet
ReferentieBasisrapport Rode Lijst Libellen 2011 volgens Nederlandse en IUCN-criteria
ExpertKalkman, V.J. (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

Trend

Trend gehele periode: Matige toename
Trend laatste 10 jaar: Stabiel

Bron: Vlinderstichting, CBS (via Netwerk Ecologische Monitoring)

 

Areaal

Buiten Europa komt de bloedrode heidelibel voor in Noord-Afrika en in Siberië tot ongeveer de 100e lengtegraad. Binnen Europa ontbreekt hij in Noord-Scandinavië, in de zuidelijke helft van Spanje en Italië en op sommige Mediterrane eilanden. De westelijke areaalgrens loopt door Ierland. In Groot-Brittannië wordt de soort met name in het zuidoosten aangetroffen. In heel Frankrijk is hij algemeen, evenals in de meeste deelstaten van Duitsland. In België en Luxemburg behoort hij tot de algemeenste libellen.

Verspreiding in Nederland

S.sanguineum is de algemeenste heidelibel en komt in heel Nederland voor – alleen in de zeekleigebieden wordt hij minder vaak aangetroffen. Verse imago’s, larven en larvenhuidjes zijn in vrijwel het hele land gevonden, met uitzondering van het grootste deel van Zuid-Limburg, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta, Noord-Holland en het noorden van Friesland en Groningen. Hoewel veel van deze gebieden arm zijn aan geschikte biotoop kan dit patroon ook een waarnemerseffect weergeven. In de duinen is hij op-vallend schaars. Voortplanting is hier alleen bekend van Walcheren, Voorne, Berkheide, Texel, Terschelling en Schiermonnikoog (Dijkstra 1998, Wasscher & Van Velzen 1998).

In de loop van de 20e eeuw is de verspreiding waarschijnlijk niet sterk veranderd. Mogelijk heeft de soort kunnen profiteren van de eutrofiëring van voorheen voedselarme biotopen.

Bron

Auteur(s)

Dijkstra, K.B., Delft, J.J.C.W. van

Publicatie