Overslaan en naar de inhoud gaan

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum

Foto: Hans Jonkman

Indeling

Libellulidae [familie]
Orthetrum [genus] (3/3)

Biotoop

De gewone oeverlibel is weinig kritisch ten aanzien van de biotoop en komt voor bij veel stilstaande of langzaamstromende wateren, mits de oever enkele schaarsbegroeide plekken heeft en niet sterk beschaduwd is. Hij komt veel voor bij vijvers en plassen, maar ook bij vennen, weteringen en sloten. In duinplassen werd hij in het verleden zelden aangetroffen (Geijskes & Van Tol 1983), maar sinds de aanleg van inifiltratieplassen ten behoeve van de drinkwaterwinning wordt deze biotoop vaker benut (Wasscher 1996). Ook aan de waterkwaliteit stelt de soort geen hoge eisen. Hij plant zich meestal voort in voedselrijk water, maar de larven kunnen zich ook ontwikkelen in zwak brak en zuur water (Askew 1988, Scheffler 1970, Schorr 1990).

Begeleidende soorten

De gewone oeverlibel is na Ischnuraelegans de wijdst verbreide libel in Nederland. Het is daarom interessanter om te bekijken met welke soorten hij juist zeer zelden wordt gevonden. Dat zijn allemaal soorten van zure vennen, zoals Lestesdryas, L.virens, Ceriagriontenellum, Coenagrionlunulatum, Aeshnajuncea, A.subarctica, Leucorrhiniadubia en L.rubicunda.

Bron

Auteur(s)

Weide, M.J.T. van der

Publicatie