Overslaan en naar de inhoud gaan

Beekoeverlibel Orthetrum coerulescens

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Libellulidae [familie]
Orthetrum [genus] (3/3)

Eieren en larven

De eieren worden afgezet in water van niet meer dan een halve meter diep of op een vochtige bodem. Binnen twaalf uur vormt zich een kleverige laag om de eitjes, waardoor ze zich vasthechten aan het substraat. De larven worden aangetroffen in modderbodems en tussen waterplanten. Een rijke onderwatervegetatie met een bedekking tot 50% is belangrijk. Larvenhuidjes zijn gevonden op planten dichtbij de oever en op veenmos. (Buchwald 1989a, Miller 1987c, Robert 1959).

Imago’s

Tijdens de rijpingfase zwerft O.coerulescens over de omgeving uit. Hij kan dan bijvoorbeeld talrijk voorkomen op de heides van Budel en de Meinweg. De mannetjes rusten op hoge planten en kale plekken op de grond, vanwaar ze hun territorium overzien en een vrouwtje opwachten. Een territorium is ongeveer tien meter lang en een mannetje kan soms wel vijftien dagen achtereen hetzelfde territorium bezetten. Regelmatig maken ze lage inspectievluchten. Na het grijpen van een vrouwtje volgt de copulatie zittend. Net als bij O.cancellatum is de copulatieduur variabel, van minder dan een minuut tot 25 minuten. Voordat de eiafzet begint rust het vrouwtje gewoonlijk enige tijd, onder begeleiding van het mannetje. De eieren worden met dippende bewegingen op het wateroppervlak afgeslagen (Geijskes & Van Tol 1983, Lödl 1978, Merritt et al. 1996, Parr 1983).

Fenologie

Na vijf tot zes weken komen de eieren uit. Vervolgens overwinteren de larven tweemaal (Robert 1959). Volgens Geijskes & Van Tol (1983) sluipt O.coerulescens uit gedurende een periode van ongeveer twee weken. De Nederlandse waarnemingen van verse individuen komen echter uit de periode eind mei tot eind augustus, wat aangeeft dat de uitsluipperiode ruim twee maanden duurt. De beekoeverlibel is een hoogzomersoort. Voortplantingsactiviteit is waargenomen van midden juli tot eind augustus met de piek in de eerste twee decaden van augustus.

Verbreidingsvermogen

De beekoeverlibel staat bekend als mobiel en kan tamelijk goed nieuwe plekken bezetten. In het natuurontwikkelingsgebied Wisselsche Veen (Veluwe) is pas in het begin van de jaren ’90 geschikte biotoop voor O.coerulescens ontstaan. Hoewel de dichtstbijzijnde bekende populaties op meer dan 50 km afstand liggen, was de soort er al in 1996 te vinden.

Bron

Auteur(s)

Weide, M.J.T. van der

Publicatie