Overslaan en naar de inhoud gaan

Viervlek Libellula quadrimaculata

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Libellulidae [familie]
Libellula [genus] (3/3)

Biotoop

De viervlek plant zich voort in wateren van uiteenlopende grootte en voedselrijkdom. In Nederland komt de soort vooral voor bij voedselarme vennen en hoogveen, in kleiner aantal in laagveengebieden en de duinen. Hij ontbreekt in stromend water en bij grote en diepe plassen. De viervlek is bij de meeste Nederlandse vennen te vinden, mits niet te voedselrijk. Voortplanting is bijvoorbeeld vastgesteld in alle Overasseltsche en Haterse vennen, behalve in de drie voedselrijkste (Peters 1988). In laagveengebieden vindt voortplanting plaats in de relatief voedselrijke sloten en vaarten (De Groot 1997a). In laagveenmoerassen vindt voortplanting inciden-teel in kleine watertjes in veenmosrietland plaats. Zo werden twintig larvenhuidjes gevonden in een tien centimeter diep poeltje met een oppervlakte van twee vierkante meter (De Groot 1995). In de duinen is voortplanting vrijwel beperkt tot (kwel)plasjes, waar de dichtheden hoog kunnen zijn. In de Amsterdamse Waterleidingduinen plant de soort zich ook voort in enkele rijkbegroeide kanalen (Wasscher 1996a). Vroeger was de soort veel talrijker in de duinen.

Begeleidende soorten

Het voorkomen van de viervlek is vooral sterk gelieerd aan dat van Lestessponsa, Enallagmacyathigerum en Sympetrumdanae – ook deze soorten kunnen zeer talrijk zijn bij vennen. Coenagrionpuella, Pyrrhosomanymphula en Anaximperator zijn ook betrekkelijk vaak in de buurt te vinden.

Bron

Auteur(s)

Wasscher, M., Swinkels-Verpraet, M.

Publicatie