Overslaan en naar de inhoud gaan

Tangpantserjuffer Lestes dryas

Foto: Kees Venneker

Indeling

Lestidae [familie]
Lestes [genus] (4/4)
dryas [soort]

Biotoop

Lestesdryas wordt vooral op voedselarme tot matig voedselrijke vennen waargenomen, maar ook wel in duinvalleien, moerassen, leemkuilen en in de oeverzone van kleine en middelgrote plassen. Vaak gaat het om vennen in heide, hoogveen of bos, die een wisselende waterstand hebben en ‘s zomers soms gedeeltelijk droogvallen. De soort lijkt een voorkeur te hebben voor verlandende vennen met een dichte water- en oeverbegroeiing van onder andere zeggen (Carex sp.) en biezen (Scirpus sp.), geheel of gedeeltelijk omgeven door bos. Wateren die bijna geheel zijn dichtgegroeid worden echter gemeden of verlaten. L.dryas komt vaak samen voor met op verstoring duidende planten als pitrus (Juncuseffusus) en grote egelskop (Sparganiumerectum). De soort stelt weinig eisen aan de waterkwaliteit. In het Bargerveen werd hij met name gevonden in relatief voedselrijke delen. Wasscher (1992b) meent dat hij hier eerder zeer voedselrijke dan matig voedselrijke delen prefe-reert. Waarnemingen uit laagveengebieden en stromend wa-ter ontbreken. In het buitenland is L.dryas ook aangetroffen in brak water. (Abbingh 1993, 1995, Adomßent 1995b, Bellmann 1987, Geijskes & Van Tol 1983, Heidemann & Seidenbusch 1993, Jansen 1988, 1989, Jödicke 1997, Jödicke et al. 1989, Ohliger 1990, Schorr 1990).

Begeleidende soorten

De soorten die vaak met L.dryas worden gevonden zijn allemaal bewoners van vennen. Het is opvallend dat hij met geen enkele soort zo vaak samen wordt gevonden als met de sterk gelijkende L.sponsa. Ook Libellulaquadrimaculata en Sympetrumdanae behoren tot de vaste begeleiders. De overlap met Lestesbarbarus en Sympetrumflaveolum weerspiegelt de voorkeur van deze soorten voor opdrogende biotopen.

Bron

Auteur(s)

Abbingh, G.

Publicatie