Overslaan en naar de inhoud gaan

Tangpantserjuffer Lestes dryas

Foto: Kees Venneker

Indeling

Lestidae [familie]
Lestes [genus] (4/4)
dryas [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland zoet
ReferentieBasisrapport Rode Lijst Libellen 2011 volgens Nederlandse en IUCN-criteria
ExpertKalkman, V.J. (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

Trend

Trend gehele periode: Sterke toename
Trend laatste 10 jaar: Sterke toename

Bron: Vlinderstichting, CBS (via Netwerk Ecologische Monitoring)

 

Areaal

Lestesdryas is de enige Europese pantserjuffer die ook voorkomt in Noord-Amerika. Het Aziatische areaal strekt zich uit tot in Japan en de noordgrens ligt rond de 60e breedtegraad. In Noord-Afrika zijn alleen uit Marokko meldingen bekend.

Binnen Europa heeft de soort hoofdzakelijk een centrale en noordelijke verspreiding. Rond de Middellandse Zee is de soort zeldzaam en komt hij vooral voor in de bergachtige delen. In de Balkan is hij algemeen. Binnen Centraal- en West-Europa is sprake van een afname door habitatvervuiling en -vernietiging, waardoor de soort op Rode Lijsten staat in Vlaanderen, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Groot-Brittannië. In België is hij vrijwel beperkt tot de Kempen en enkele locaties in de Ardennen. In Luxemburg is L.dryas schaars.

Verspreiding in Nederland

De tangpantserjuffer komt vrij algemeen voor op de hoge zandgronden van Oost-Nederland. De provincie Drenthe is gezien de grote verspreiding en de relatief hoge aantallen het belangrijkst. De soort ontbreekt in laag-Nederland, maar wordt in de duinen regelmatig aangetroffen. Voortplanting vindt hier waarschijnlijk slechts sporadisch plaats. In 1998 is bij Katwijk (Berkheide) het eerste zekere geval van voortplanting in de Nederlandse duinen vastgesteld, en het al sinds de jaren ’80 veronderstelde voorkomen van populaties op Voorne werd in 2001 bevestigd (Dijkstra et al. 1999).

De verspreiding is in de 20e eeuw tamelijk constant, al zijn de aantallen in de tweede helft van de eeuw vermoedelijk lager dan in de eerste. In Drenthe, in de duinen en op de Veluwe is het areaal toegenomen, maar vooral door het vele inventarisatiewerk dat daar recentelijk verricht is. De soort is nooit in de provincie Zeeland aangetroffen, toch zijn zwervers daar te verwachten. Het vaststellen van L.dryas in een gebied is niet altijd even gemakkelijk. De soort komt vaak samen voor met de veel algemenere – bovendien sterk gelijkende – L.sponsa en wordt dan nogal eens over het hoofd gezien. De lage dichtheden waarin de soort voorkomt en de soms kortstondige aanwezigheid dragen hier ook aan bij.

Bron

Auteur(s)

Abbingh, G.

Publicatie