Overslaan en naar de inhoud gaan

Gewone pantserjuffer Lestes sponsa

Foto: Christophe Brochard

Indeling

Lestidae [familie]
Lestes [genus] (4/4)
sponsa [soort]

Biotoop

De gewone pantserjuffer komt voor in sterk uiteenlopende watertypen. De voorkeur gaat echter uit naar ondiepe, af en toe droogvallende, stilstaande wateren met een brede vegetatiezone. Grote populaties worden vooral aangetroffen bij zure voedselarme wateren. Soms vindt ook voortplanting plaats in zwakstromende en licht brakke wateren. Op de zandgronden komt de soort vaak massaal voor bij vennen en hoogveenrestanten, maar ook bij greppels en ijsbaantjes. De soort is in Zuid-Limburg bij poelen aangetroffen. In de laagveenmoerassen wordt de soort, indien aanwezig, vooral bij krabbescheervelden (Stratiotesaloides) aangetroffen (De Groot 1995a, 1997). Minder hoge aantallen komen voor bij ondiepe duinplassen. Op een aantal plaatsen in westelijk Nederland komt de soort voor op locaties waar zand is opge-spoten, vaak bij plasjes langs snelwegen. In het agrarisch gebied van Zuid-Holland leeft L.sponsa vooral in de heldere, door kwel gevoede watergangen met een rijke moeras- en watervegetatie (Mostert 1998). In Zuid-Europa is L.sponsa een bergsoort die vooral voorkomt boven de 1000 m. Hij is één van de weinige Europese soorten die op grote hoogte algemeen kan zijn (Jödicke 1997).

Begeleidende soorten

De verspreiding van L.sponsa vertoont grote overeenkomst met die van andere algemene libellen van de (met name Oost-Nederlandse) zandgronden, zoals Enallagmacyathigerum, Libellulaquadrimaculata, Sympetrumdanae en S.sanguineum. Afgezien van de laatste kunnen deze soorten massaal voorkomen bij vennen. In West-Nederland treedt de soort vaak samen op met Enallagmacyathigerum.

Bron

Auteur(s)

Koese, B.

Publicatie