Overslaan en naar de inhoud gaan

Gewone pantserjuffer Lestes sponsa

Foto: Christophe Brochard

Indeling

Lestidae [familie]
Lestes [genus] (4/4)
sponsa [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland zoet
ReferentieBasisrapport Rode Lijst Libellen 2011 volgens Nederlandse en IUCN-criteria
ExpertKalkman, V.J. (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

Trend

Trend gehele periode: Matige afname
Trend laatste 10 jaar: Stabiel

Bron: Vlinderstichting, CBS (via Netwerk Ecologische Monitoring)

Areaal

De gewone pantserjuffer komt voor van Spanje en Groot-Brittannië in het westen tot in Japan. De noordelijke areaalgrens is ongeveer de 65e breedtegraad, de zuidelijke loopt waarschijnlijk door China. Noord-Afrikaanse meldingen zijn slechts bekend uit het begin van de 20e eeuw. Evenals L.dryas heeft L.sponsa in Europa vooral een centrale en noordelijke verspreiding. L.sponsa is meestal echter beduidend algemener. Het is de meest noordelijk voorkomende pantserjuffer. In de landen rond de Middellandse Zee is de soort zeldzaam. L.sponsa komt daar vooral in bergachtige streken voor. De soort is niet bekend uit Portugal, en in Italië vormt de Po-vlakte de zuidgrens. In Frankrijk is het een algemene soort, hoewel hij zuidwaarts zeldzamer wordt. De soort komt in heel Groot-Brittannië en de zuidelijke helft van Scandinavië voor. Ook in de overige ons omringende landen is de gewone pantserjuffer algemeen en niet bedreigd.

Verspreiding in Nederland

De verspreiding van de gewone pantserjuffer is in de 20e eeuw niet veranderd. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt op de zandgronden in het oosten van het land, waar L.sponsa massaal kan optreden bij vennen. In het westen lijkt de soort kieskeuriger. Daar is hij voornamelijk te vinden in de duinen en in relatief ongeschonden laagveengebieden, maar vrijwel nooit in grote aantallen. Hij kan in het westen ook plotseling opduiken als pionier bij grootschalige bouwactiviteiten zoals snelwegen in aanbouw. Waarnemingen van de zeekleigronden en het rivierengebied betreffen doorgaans zeer lage aantallen. Gezien de gelijkenis met L.dryas zijn foutieve determinaties niet uit te sluiten. Aangezien L.sponsa veel algemener is, zal het verspreidingsbeeld hierdoor echter nauwelijks beïnvloed zijn.

Bron

Auteur(s)

Koese, B.

Publicatie