Overslaan en naar de inhoud gaan

Houtpantserjuffer Chalcolestes viridis

Foto: Jan Kersten

Indeling

Lestidae [familie]
Chalcolestes [genus] (1/1)
viridis [soort]

Biotoop

Lestesviridis plant zich voort in stilstaande wateren van uiteenlopende grootte en chemische eigenschappen. De belangrijkste voorwaarde is de aanwezigheid van bomen en struiken met overhangende takken. Voor jacht, rijping, rust en het zoeken van een partner benut L.viridis beschutte plekken die op enige afstand van het water liggen, zoals bosjes, hagen, open plekken in bos, boslanen, ruigten en tuinen. De soort gedraagt zich als een cultuurvolger. In streken zonder bos is het voorkomen vaak beperkt tot de bebouwde kom en recreatiegebieden. (Dreyer 1978, Geijskes 1928, Jödicke 1997)

Vervuiling van het water, bijvoorbeeld door zware metalen, wordt tamelijk goed verdragen (Rudolph 1979, Schmidt 1990). Soms komt de soort in langzaamstromend water voor, maar dan altijd waar de stroming het traagst is. Langs de Lek en de Waal zijn sporen van eiafzet gevonden op het op kribben staande struweel, maar onbekend is of hier daadwerkelijk voortplanting plaatsvindt. In Midden- en Zuid-Europa vormt langzaamstromend water juist de belangrijkste voortplantingsbiotoop (Heidemann & Seidenbusch 1993).

Begeleidende soorten

De houtpansterjuffer wordt vooral aangetroffen met Lestes sponsa, Aeshna cyanea, A. mixta, Sympetrum sanguineum en S. vulgatum. Met name met A. cyanea deelt hij de betrekkelijk geringe kieskeurigheid voor voortplantingswateren.

Bron

Auteur(s)

Veling, K., Hoeffnagel, W., Berkel, A. van

Publicatie