Overslaan en naar de inhoud gaan

Rivierrombout Stylurus flavipes

Foto: Peter Hoppenbrouwers

Indeling

Gomphidae [familie]
Stylurus [genus]
flavipes [soort]

Biotoop

De rivierrombout komt met name voor in de benedenloop van grote rivieren. Van de oude Nederlandse vondsten is geen exacte vindplaats bekend en biotoopbeschrijvingen ontbreken. Recent werden larvenhuidjes gevonden op zandstrandjes tussen kribben langs de Waal. Imago’s werden gevonden in de ruigtevegetaties in de directe nabijheid van de rivier. Elders in Europa bestaat de biotoop uit ondiepe, vlechtende riviertrajecten met een zwakke stroming, zoals bijvoorbeeld in de Duitse rivier de Spree (Donath 1985). Bij meer door de mens beïnvloede rivieren bestaat de biotoop uit ondiep water met een glooiende, zandige oever tussen kribben. De kribben zorgen voor een plaatselijk lagere stroomsnelheid. De biotoop overlapt gedeeltelijk met die van Gomphus vulgatissimus, die meer de bovenlopen van rivieren en beken bewoont.

Begeleidende soorten

Op de zandstrandjes van de Waal zijn naast de larvenhuidjes van G.flavipes ook die van G.vulgatissimus gevonden. Waarschijnlijk komen er niet of nauwelijks andere libellensoorten in deze rivier voor (Kleukers & Reemer 1998).

Bron

Auteur(s)

Habraken, J., Crombaghs, B.H.J.M.

Publicatie