Overslaan en naar de inhoud gaan

Gevlekte glanslibel Somatochlora flavomaculata

Foto: Gé Driessen

Indeling

Corduliidae [familie]
Somatochlora [genus] (3/3)

Biotoop

De gevlekte glanslibel is een soort van mesotrofe moerassen. Voortplantingswateren liggen veelal nabij uitgestrekte open riet- (Phragmites australis) en zeggen- (Carex sp.) ruigten en staan doorgaans onder invloed van kwel. De dieren jagen in en langs bos en struweel in de buurt. De belangrijkste Nederlandse vindplaats, bij Budel, wordt gekenmerkt door uitgestrekte galigaanvelden (Cladiummariscus) met gagel (Myrica gale) en riet. Het gebied is slecht toegankelijk waardoor de precieze voortplantingsplekken onbekend zijn. Het enige sluitende bewijs voor voortplanting betreft de vondst in 1999 van vijf larvenhuidjes bij enkele ondiepe plasjes (5-25 cm diep) met o.a. blaasjeskruid (Utricularia sp.) en pijpenstrootje (Moliniacaerulea) (Kalkman et al. 2000). In de Weerribben plant S.flavomaculata zich waarschijnlijk voort in sterk verlande petgaten met nauwelijks water (pers. med. E. Ruiter). In Duitsland leeft de soort bij veenslenken, zeggenmoerassen, verlandingszones van meren, rietvelden in oude rivierarmen en sloten met krabbescheer (Stratiotes aloides). Incidenteel plant hij zich ook voort in stromend water, mits de oever rijkbegroeid is, de bodem deels met modder bedekt is en het water niet te snel stroomt (Heidemann & Seidenbusch 1993, Schorr 1990). 

Bron

Auteur(s)

Ketelaar, R.

Publicatie