Overslaan en naar de inhoud gaan

Tweevlek Epitheca bimaculata

Foto: Christophe Brochard

Indeling

Corduliidae [familie]
Epitheca [genus] (1/0)
bimaculata [soort]

Voorkomen

StatusIncidenteel/Periodiek. Minder dan 10 jaar achtereen voortplanting en toevallige gasten. (1b)
Habitatland zoet
ReferentieBasisrapport Rode Lijst Libellen 2011 volgens Nederlandse en IUCN-criteria
ExpertKalkman, V.J. (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

 

Areaal

Het verspreidingsgebied strekt zich uit van West-Europa via Centraal-Azië en Siberië tot Japan. De noordgrens ligt rond de 65e breedtegraad, de zuidgrens rond de 40e. De tweevlek is niet bekend uit Noord-Afrika. In Europa is hij zeldzaam en het meest komt hij voor in het oosten. In West- en Midden-Europa – Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, België, Nederland en Zwitserland – wordt hij slechts sporadisch waargenomen. Van Groot-Brittannië en het Iberisch Schiereiland zijn geen waarnemingen bekend. Sinds de jaren ‘90 neemt de soort duidelijk toe in westelijk Europa. Momenteel zijn er populaties in Noordoost-Frankrijk, zuidelijk België en zuidelijk Duitsland. In Frankrijk breidt hij zich in zuidwestelijke richting uit. De dichtstbijzijnde Duitse populaties bevinden zich in Saarland en Rheinland-Pfalz. De onlangs in Zuidoost-Luxemburg ontdekte populatie sluit hierop aan (Trockur 1997). De enige Belgische populatie leeft bij Chimay. In 1980 werd een mannetje gevangen bij Brecht in de provincie Antwerpen op vijftien kilometer van de Nederlandse grens.

Verspreiding in Nederland

Er is slechts één zekere Nederlandse waarneming van E.bimaculata bekend: een vrouwtje dat in de 19e eeuw gevangen werd bij Arnhem ‘op 8 juni’ (coll. RMNH). Dit moet voor 1888 geweest zijn, omdat de vangst vermeld wordt door Sélys-Longchamps (1888). Ook de omgeving van Roermond wordt door Sélys-Longchamps (1888) als vindplaats genoemd. Hiervan zijn geen exemplaren bewaard en nadere gegevens ontbreken.

Bron

Auteur(s)

Kalkman, V.J.

Publicatie