Overslaan en naar de inhoud gaan

Gewone bronlibel Cordulegaster boltonii

Foto: Peter Hoppenbrouwers

Indeling

Cordulegaster [genus] (1/1)
boltonii [soort]

Biotoop

In Nederland bewoont C.boltonii bronbeekjes of beschaduwde bovenlopen van ongestoorde laaglandbeken. Deze beekjes van een halve tot een meter breed zijn schoon, worden door kwel gevoed en hebben een zandige, fijnkiezelige en soms slibrijke bodem. De enige populaties bevinden zich in de Meinweg en bij Koningsbosch in Midden-Limburg. Hermans (1992) geeft een uitgebreide beschrijving van de biotoop in de Meinweg.

De Nederlandse en de buitenlandse biotoop komen sterk overeen. Ook in het buitenland bestaat de biotoop uit bovenlopen van heldere beken, riviertjes in laagland of heuvelachtig terrein en bron- of kwelgebieden in venen of moerassen (De Knijf & Anselin 1996, Schorr 1990).

Bron

Auteur(s)

Hermans, J.

Publicatie