Overslaan en naar de inhoud gaan

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Calopteryx [genus] (2/2)
splendens [soort]

Biotoop

De weidebeekjuffer is een soort van kleinere wateren met stroming, zoals beken, sommige kanalen en – in mindere mate – rivieren. Het hele jaar door moet zuurstofrijk water van redelijke kwaliteit voorhanden zijn, gewoonlijk in een open landschap. Zelden vindt voortplanting plaats in stilstaand water (Schmidt 1986). De oevers van het voortplantingswater zijn vaak steil (meer dan 40º), onbeschoeid en hoogstens voor een deel beschaduwd. Langs de oever staat vaak een hoge, structuurrijke kruidenvegetatie, die gebruikt wordt als uitkijkpost voor de mannetjes. Waar deze vegetatie ontbreekt, bijvoorbeeld als gevolg van maaibeheer of beschoeiing, komt de weidebeekjuffer doorgaans niet voor, tenzij er voldoende waterplanten groeien. De libel verdwijnt als de watervegetatie heel dicht is of compleet ontbreekt. In brede watergangen, zoals kanalen en rivieren, kan drijfbladvegetatie (bijv. gele plomp (Nupharlutea)) deels de functie van de oevervegetatie overnemen. De minimale diepte van het water is enkele tientallen centimeters, de breedte varieert van minimaal 30 à 40 cm tot vele meters (Giesen & Geurts 1988, Zahner 1959, 1960). In de Sliedrechtse Biesbosch komt de weidebeekjuffer voor in de rivier de Nieuwe Merwede. Hier is de soort gevonden bij kribben van basaltblokken die rijk begroeid zijn met onder andere grote kattenstaart (Lythrumsalicaria), akkerdistel (Cirsiumarvense) en boerenwormkruid (Tanacetumvulgare) (Van der Neut 1996).

Begeleidende soorten

De weidebeekjuffer is de wijdst verspreide specialist van stromend water in Nederland. De associatie met andere beek- en riviersoorten is daarom niet erg sterk. De overlap met Platycnemispennipes is echter groot. Ook Coenagrionpuella en Pyrrhosomanymphula zijn soorten die relatief veel met de weidebeekjuffer worden aangetroffen.

Bron

Auteur(s)

Kalkman, V.J.

Publicatie