Overslaan en naar de inhoud gaan

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula

Foto: Dick Belgers

Indeling

Pyrrhosoma [genus] (1/1)
nymphula [soort]

Biotoop

De vuurjuffer bewoont in Nederland een scala aan wateren die een enigzins beschutte ligging en een rijke watervegetatie gemeen hebben. Zo komt de soort voor in laagveenmoerassen, vijvers, leemplassen, traagstromende beken, vennen en hoogveenrestanten. Een gevarieerde onderwater- en drijfbladvegetatie is essentieel voor de soort. Er bestaat een lichte voorkeur voor wateren die beschaduwd worden door bomen of struiken (Beukeboom 1985, Buchwald 1983, Claessens 1989, Huijs & Peters 1983, Plachter 1985). Mogelijk speelt bij het ontbreken aan de kust de afwezigheid van beschutting een rol. In Engeland is de soort wel bij licht brak water vastgesteld (Merritt et al. 1996).

Begeleidende soorten

De meest karakteristieke begeleider is Coenagrionpuella, gevolgd door Enallagmacyathigerum en Libellulaquadrimaculata, alle talrijke soorten van de hoge zandgronden. Dat de vuurjuffer ook in laagveenbiotoop veel voorkomt, blijkt uit de vrij sterke relatie met Coenagrionpulchellum.

Bron

Auteur(s)

Hoeffnagel, W., Hermans, J.

Publicatie