Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Erythromma [genus] (3/3)
viridulum [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. ( 1a

1a OorspronkelijkOp eigen kracht ons land bereikt en heeft zich minimaal 10 jaar achtereen voortgeplant. Deze categorie wordt ook wel Autochtoon genoemd.

)
Habitatland zoet
ReferentieBasisrapport Rode Lijst Libellen 2011 volgens Nederlandse en IUCN-criteria
ExpertKalkman, V.J. (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)