Overslaan en naar de inhoud gaan

Koraaljuffer Ceriagrion tenellum

Foto: Rob Smeenk

Indeling

Ceriagrion [genus] (1/1)
tenellum [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland zoet
ReferentieBasisrapport Rode Lijst Libellen 2011 volgens Nederlandse en IUCN-criteria
ExpertKalkman, V.J. (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

Trend

Trend gehele periode: Matige toename
Trend laatste 10 jaar: Stabiel

Bron: Vlinderstichting, CBS (via Netwerk Ecologische Monitoring)

 

Areaal

De koraaljuffer heeft een vrij klein verspreidingsgebied en komt voor in Noordwest-Afrika en West-Europa. Oostwaarts wordt de soort gevonden tot Slovenië, Kroatië, Albanië en Kreta. Op de Griekse eilanden Corfu, Zakinthos en Thassos komt de vroeger als ondersoort van C. tenellum beschouwde C. georgfreyi voor (Kalkman 2002). In Nederland en Duitsland bereikt de soort zijn noordgrens. In verscheidene landen staat C.tenellum op de Rode Lijst. In Zwitserland wordt hij met uitsterven bedreigd. In Groot-Brittannië komt hij alleen lokaal in het zuiden voor. In Frankrijk is de soort algemeen, vooral in het zuiden. De soort geldt in Noord-Duitsland als bedreigd, in het zuiden is hij algemener. De Belgische verspreiding beperkt zich tot de zandgronden in de provincies Limburg en Antwerpen. In Luxemburg komt hij niet voor.

Verspreiding in Nederland

De koraaljuffer komt voor op de zandgronden van Oost- en Zuid-Nederland, met name in Drenthe, het oosten van Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg. Buiten deze kerngebieden zijn er verspreide vindplaatsen op de Veluwe, in de Achterhoek en in Zuid-Limburg. Opvallend is het nagenoeg ontbreken van waarnemingen uit Twente. Voor 1950 kwamen veel van de waarnemingen uit Midden- en Zuid-Nederland – er waren toen vrij veel vindplaatsen op de Veluwe, waar de soort thans nagenoeg verdwenen is. Uit Drenthe zijn uit deze periode maar heel weinig waarnemingen bekend. Dit komt doordat Drenthe in die tijd slecht bemonsterd werd, maar waarschijnlijk is er ook sprake van een daadwerkelijke toename. Een vergelijkbare areaalverschuiving heeft zich voorgedaan bij Lestesvirens, een andere soort van vennen.

Ceriagriontenellum zou verward kunnen worden met de vuurjuffer (Pyrrhosomanymphula), maar de vliegtijden van beide soorten overlappen slechts weinig. Het is daarom niet aannemelijk dat het verspreidingsbeeld is verstoord door foutieve determinaties.

Bron

Auteur(s)

Abbingh, G.

Publicatie