Overslaan en naar de inhoud gaan

Sprinkhanen en krekels Orthoptera

Indeling

Insecta [klasse]
(22261 soorten in totaal / 19635 gevestigd)
Orthoptera [orde] (70/50)
Caelifera [onderorde] (35/26)
Ensifera [onderorde] (35/24)

Indeling

Insecta [klasse]
(22261 soorten in totaal / 19635 gevestigd)
Orthoptera [orde] (70/50)
Caelifera [onderorde] (35/26)
Ensifera [onderorde] (35/24)

Herkenning  Sprinkhanen en krekels zijn te herkennen aan de verdikte achterdijen en leerachtige voorvleugels. Ze vallen uiteen in vier groepen: krekels en sabelsprinkhanen (samen de langsprieten) en veldsprinkhanen en doornsprinkhanen (de kortsprieten). De langsprieten maken geluid met een geluidsorgaan op de beide voorvleugels, bij de kortsprieten ligt dit op de voorvleugel en binnenzijde van de achterdij.

Voorkomen Uit Nederland zijn 47 soorten bekend, waarvan 4 exoten. De hogere zandgronden zoals de Veluwe en oostelijk Maasgebied zijn het soortenrijkst.

Biotopen In het bos, de stad, langs oevers en in graslanden. De meeste soorten hebben een voorkeur voor halfopen, schrale graslanden en heide, met een soortenrijke gras- en kruidenvegetatie.

Verder determineren? Sprinkhanen op Nederlands Soortenregister