Overslaan en naar de inhoud gaan

Zanddoorntje Tetrix ceperoi

Foto: Henri van Dodeweerd

Indeling

Tetrigidae [familie]
Tetrix [genus] (5/5)
ceperoi [soort]

In Nederland wordt Tceperoi vooral aangetroffen in de dui­nen, vooral op oevers van plasjes, kale strandvlakten en in laagten met een schaarse begroeiing, incidenteel ook op schor­ren. In de duinen wordt hij soms ook op heel droge plaatsen gevonden, maar mogelijk betreft dat alleen zwervende individuen. In het agrarisch gebied komt de soort voor langs sloten en op schaars begroeide stukken van weilanden, in de stedelijke omgeving in het westen van het land op braakliggende en opgespoten terreinen. Een opvallend biotoop wordt gevormd door de schaars met biezen en russen begroeide oevers van jonge wateren, zoals recreatiemeren en zandwinningsplassen. In de Boswachterij Staphorst werd de soort gevonden op de oever van een voed­sel­arm ven. Zowel in de Belgische Kempen als in Duitsland, vlakbij de Nederlandse grens, komt Tceperoi voor op vochtige plekken op afvalbergen van steenkolenmijnen (Krüner 1993, Fv). Mogelijk dat de soort ook in Nederland in dit biotoop gevonden kan worden.

Een cyclus met een snelle eiontwikkeling is goed afgestemd op het voorkomen in een instabiel milieu. Het aanbod aan geschikte plekken voor de eileg varieert sterk over de jaren en gedurende het seizoen. Vooral in het voorjaar zijn er, bijvoorbeeld in de duinen, nog veel vochtige plaatsen met een schaarse begroeiing. In de loop van het seizoen groeien deze dicht en raakt het potentieel leefgebied sterk versnipperd. De imago’s of oude nymfen overwinteren en door het goede vliegvermogen hebben de vrouwtjes de mogelijkheid vroeg in het voorjaar op zoek te gaan naar geschikte plekken om de eieren af te zetten. Door het ontbreken van een eidiapauze kan de soort zich ook voortplanten op plekken die slechts tijdelijk geschikt zijn. Dit principe geldt waarschijnlijk in meer of mindere mate voor alle Tetrix-soorten (Noordam 1993).

Bron

Auteur(s)

Wingerden, W.K.R.E. van, Nieukerken, E.J. van, Odé, B., Willemse, L.P.M., Kleukers, R.M.J.C.

Publicatie