Overslaan en naar de inhoud gaan

Zanddoorntje Tetrix ceperoi

Foto: Henri van Dodeweerd

Indeling

Tetrigidae [familie]
Tetrix [genus] (5/5)
ceperoi [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieDe Nederlandse sprinkhanen en krekels (Orthoptera)
ExpertKleukers, R.M.J.C. (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

Areaal

T. ceperoi heeft een klein verspreidingsgebied dat grotendeels beperkt is tot West- en Zuid-Europa en Noord-Afrika. Vooral in de Balkan is de verspreiding nog zeer slecht bekend. In de aan Nederland grenzende gebieden is T. ceperoi van opmerkelijk weinig plaatsen bekend. In Nieder­sachsen is de soort vrijwel alleen bekend van de waddeneilanden en in Nordrhein-Westfalen zijn alleen veel vondsten bekend uit het gebied tussen de Rijn en de Nederlandse grens. In België komt de soort nabij de kust en zeer plaatselijk in de Ardennen voor.

Voorkomen in Nederland

Voor 1980

T. ceperoi werd voor het eerst voor Nederland gemeld door Ebner (1925). Vóór 1980 werd T. ceperoi vooral aangetroffen in de kuststreek van Zeeland tot aan Schiermonnikoog. Uit het binnenland was slechts een klein aantal vindplaatsen bekend uit Twente, Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. De vindplaats in de buurt van Roermond (Duijm & Kruseman 1983) is niet opgenomen omdat hier­van geen bewijsmateriaal werd teruggevonden.

Vanaf 1980

T. ceperoi wordt het meest aangetroffen in de kuststreek, met verspreide populaties in het binnenland. Een aantal opgaven uit het binnenland (Meddo, Udenhout: De Brand, Rhenen) wordt niet op de kaart weergegeven, omdat hiervan geen bewijsmateriaal gezien is.

Omdat T. ceperoi vrij moeilijk te inventariseren is, zullen er, vooral in het binnenland, zeker nog wel nieuwe vindplaatsen te ontdekken zijn.

Update (10-8-2015) In de afgelopen decennia heeft het zanddoorntje zich duidelijk uitgebreid in Nederland. 

Bron

Auteur(s)

Odé, B., Willemse, L.P.M., Wingerden, W.K.R.E. van, Kleukers, R.M.J.C., Nieukerken, E.J. van

Publicatie