Overslaan en naar de inhoud gaan

Zuidelijke boomsprinkhaan Meconema meridionale

Foto: Sandra Lamberts

Indeling

Tettigoniidae [familie]
Meconema [genus] (2/2)

Overeenkomstig de meeste andere vondsten ten noorden van de alpen, zijn de nederlandse waar­nemin­gen ook beperkt tot het stedelijk gebied. De meeste dieren werden aangetroffen op flatmuren, naast parken met loofbomen (vooral iepen). Waarschijnlijk zijn de dieren uit de boom geval­len toen deze het blad verloren en hebben vervolgens de warmste plekken in de omgeving opge­zocht. Opvallend was dat het aantal gevonden vrouwtjes veel hoger was dan het aantal manne­tjes. Mogelijk was het seizoen al zover gevorderd dat de meeste mannetjes al dood waren, maar het kan ook zijn dat de vrouwtjes actiever zijn in deze periode en op zoek zijn naar geschikte plaatsen om eieren te leggen (en daarom de war­mere plaatsen opzoeken). Er werden verschillen­de vrouwtjes waargenomen die trachtten eieren af te zetten in het beton of hout van de flats.

Het is onduidelijk of de soort in noord-europa tot de stad beperkt is vanwege het mildere kli­maat en de grotere beschutting tegen wind, of dat dit veroorzaakt wordt doordat de passieve ver­plaatsing van individuen vooral tussen steden plaatsvinden. 

Bron

Auteur(s)

Wingerden, W.K.R.E. van, Odé, B., Willemse, L.P.M., Kleukers, R.M.J.C., Nieukerken, E.J. van

Publicatie