Overslaan en naar de inhoud gaan

Zuidelijke boomsprinkhaan Meconema meridionale

Foto: Sandra Lamberts

Indeling

Tettigoniidae [familie]
Meconema [genus] (2/2)

Beschrijving

De zuidelijke boomsprinkhaan is een vrij kleine, slanke sabel­sprinkhaan, met een lichtgroene kleur. Over het halsschild en kop loopt een dunne geelwitte streep. Aan de achterrand van het halsschild bevinden zich twee bruine vlek­ken. De voorvleugels zijn in beide seksen sterk gere­duceerd en raken elkaar boven op het achterlijf alleen aan de basis. De achtervleugels zijn nog iets korter dan de voorvleugels. Langvleugelige dieren zijn niet bekend. De supra-anaalplaat van de mannetjes is vrij breed afgerond; de cerci bezitten een klein punt­je aan het uiteinde en zijn opvallend lang en naar binnen gekromd. De legboor is licht gekromd  en de subgenitaal­plaat is breed afge­rond.

Determinatie

De soort lijkt veel op de gewone boomsprink­haan, maar het belangrijkste onderscheid is dat M. thalassinum normaal gevleugeld is en M. meridionale gereduceerde vleugels bezit. Verwar­ring kan optreden met nymfen van de ge­wone boomsprinkhaan. Bij nymfen zijn de voor- en achtervleugels echter omgedraaid: de parallel lopende aders van de achtervleugels vallen dan op. Bij de ima­go’s van meridionale valt de net­vor­mige adering van de voorvleugels op. Lang­vleu­gelige M. meri­dio­nale zijn niet be­kend.

Bron

Auteur(s)

Wingerden, W.K.R.E. van, Willemse, L.P.M., Kleukers, R.M.J.C., Nieukerken, E.J. van, Odé, B.

Publicatie