Overslaan en naar de inhoud gaan

Zuidelijke boomsprinkhaan Meconema meridionale

Foto: Sandra Lamberts

Indeling

Tettigoniidae [familie]
Meconema [genus] (2/2)

cyclus

De cyclus is waarschijnlijk tweejarig zoals bij M. thalassinum alhoewel details ontbreken. De eieren worden afgezet in schorsspleten, bij voor­keur in oude bomen met een verweerde schors. Het aantal nymfale stadia be­draagt vijf (Detzel 1991, Ingrisch 1977).

De imago’s werden in Nederland van augustus tot november gevonden, maar waar­schijnlijk kan de soort al eerder aangetroffen worden. In Baden-Württemberg werden imago’s aangetroffen vanaf 21 juli (Detzel 1991).

voedsel

M. meridionale is, net als M. thalassinum, volle­dig carnivoor. De dieren voeden zich met zachte insekten (onder andere bladluizen) en insektelar­ven (Ingrisch 1976, Tröger 1986).

vlieg- en verbreidingsvermogen

Doordat de vleugels gereduceerd zijn, kunnen de dieren niet vliegen. Het springvermogen is wel goed ontwikkeld. Waarschijnlijk verbreidt de soort zich vooral door passieve verplaatsing van eieren, nymfen of imago’s. Regelma­tig wer­den met auto’s meeliftende individuen waargenomen, en recent werd de soort gevonden langs auto­snelwegen (Couvreur 1996, Trö­ger 1986).

zang

Ook bij deze Meconema-soort trommelt het man­netje met één van beide achterpoten op de onder­grond. Daarbij volgen meestal twee trom­melsla­gen kort op elkaar. Deze dubbele trom­melslagen worden in een korte serie 4-10 keer voortgebracht (Heller 1988). De vrouwtjes kennen geen zang. Waarschijnlijk ‘roept’ ook deze boomsprinkhaan in de avond en nacht.

Het geluid lijkt qua klank op dat van M. thalas­sinum, die echter lange trommelseries produceert.

roepzang

Ook bij deze Meconema-soort trommelt het man­netje met één van beide achterpoten op de onder­grond. Daarbij worden meestal twee kort op elkaar volgende trommelslagen ge­pro­duceerd, soms slechts één enkele. Deze groep­jes (of enke­le) trommelslagen worden 4-10 keer herhaald (iedere 0,3-0,5 s). Lange trommelseries ontbreken (Heller 1988).

Het vrouwtje maakt geen geluid.

begeleidende soorten

In het Rijnmondgebied wordt de soort soms samen aangetroffen met M. thalassinum.


Bron

Auteur(s)

Wingerden, W.K.R.E. van, Willemse, L.P.M., Kleukers, R.M.J.C., Nieukerken, E.J. van, Odé, B.

Publicatie