Overslaan en naar de inhoud gaan

Zuidelijke boomsprinkhaan Meconema meridionale

Foto: Sandra Lamberts

Indeling

Tettigoniidae [familie]
Meconema [genus] (2/2)

Voorkomen

StatusExoot. Tussen 10 en 100 jaar zelfstandige handhaving. (2b)
Habitatland
ReferentieDe Nederlandse sprinkhanen en krekels (Orthoptera)
ExpertKleukers, R.M.J.C. (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

Areaal

M. meridionale heeft een klein verspreidingsge­bied dat tot voor kort beperkt was tot Italië, Zuid-Frankrijk en westelijk Kroatië en Slo­venië. Recentelijk zijn ook nieuwe populaties ontdekt in Frankrijk, België, Zwitserland, Oostenrijk en Duits­land. In Nordrhein-Westfalen is één popu­latie bekend van Ratingen langs de Rijn. In 1995 werd de zuide­lij­ke boom­sprinkhaan voor het eerst in Bel­gië waar­ge­nomen, langs een autosnelweg in de provincie Namen (Cou­vreur 1996).

Voorkomen in Nederland

voor 1980

Er zijn geen vondsten van M. meridionale vóór 1980 uit Nederland bekend.

vanaf 1980

M. meridionale is pas kort geleden voor het eerst in Neder­land gevonden (Van As & Kleukers 1994). In Vlaardingen (wijk Holy-Noord) werden in het late najaar van 1993 tientallen dieren aangetrof­fen, vooral in de buurt van flats. Daarna wer­den ook dieren gevonden in Hoogvliet, Papendrecht, Capelle aan de IJssel en Dordrecht. De grootste afstand tussen deze plaatsen bedraagt ongeveer 35 km. Herdeterminatie van collectiemateriaal bracht een exemplaar uit Dordrecht van 1992 aan het licht, evenals enkele dieren van de Dousberg in Maastricht (Van Steenis 1995). In 1994 werd de soort ook aangetroffen in Cul­emborg, 50 km ten oosten van het Rijnmond-gebied (Veling & Van Berkel 1995).

Het is onduidelijk hoe de soort in Nederland terecht gekomen is, maar passieve verplaatsing met auto’s is de meest waarschijnlijke verklaring (Van As & Kleukers 1993).

Gezien het verspreidingspatroon is het zeer goed mogelijk dat deze vrij moeilijk te inventariseren soort al op meer plaatsen in ons land voorkomt. Bovendien zou de soort zich in de toekomst nog verder kunnen uitbreiden.

Update (10-8-2015) In de laatste decennia heeft de zuidelijke boomsprinkhaan zich over het hele land uitgebreid (Bakker et al. 2015).

Bron

Auteur(s)

Wingerden, W.K.R.E. van, Nieukerken, E.J. van, Odé, B., Willemse, L.P.M., Kleukers, R.M.J.C.

Publicatie