Overslaan en naar de inhoud gaan

Wrattenbijter Decticus verrucivorus

Foto: Jeroen Hoek

Indeling

Tettigoniidae [familie]
Decticus [genus] (1/1)

D. verrucivorus werd in Nederland vooral waar­genomen in ge­va­rieerde vegetaties binnen droge heideterreinen, stuif­zandge­bieden, duinen en schrale graslanden. In het Gooi zaten de nymfen vooral in voch­tige structuurrijke plekken in de hei, zo­als de grazige berm van een fietspad of de helling van een leemkuil, terwijl de ima­go’s in de uniforme struik­heide vegetatie zaten. De groot­ste populatie bevindt zich momenteel op een op het zuiden geëxponeerd kanaaltalud met hei­schraal gras­land. In Nederland is de soort nooit op kalk­gras­landen gevonden, hoewel hij in de nabijgele­gen Eifel juist in dat biotoop voorkomt, evenals vroeger in Eng­eland (Mars­hall & Haes 1988, Tienstra 1992a, Evn).

Bron

Auteur(s)

Wingerden, W.K.R.E. van, Willemse, L.P.M., Odé, B., Kleukers, R.M.J.C., Nieukerken, E.J. van

Publicatie