Overslaan en naar de inhoud gaan

Kassprinkhaan Diestrammena asynamora

Foto: Roy Kleukers

Indeling

Diestrammena [genus] (1/1)
asynamora [soort]

De kassprinkhaan is een vleugelloze, grijsbruine sprinkhaan, die oorspron­kelijk waarschijnlijk uit China afkomstig is. Nu is de soort door mense­lijke activiteiten over de hele wereld verspreid en komt vooral voor in botani­sche kassen en inci­denteel ook in woonhuizen. De dieren leven van allerlei dierlijk en plantaardig voedsel, waar­schijnlijk voornamelijk dood materi­aal. Het voorkomen in Nederland is nog slecht gedocu­menteerd.

Update (10-8-2015) Recentelijk is een populatie aangetroffen in een woonwijk in Tilburg (waarnemingen 2005-2009) en zeer grote populatie in een zorgcomplex in Friesland (1970-heden) (Bakker et al. 2015).  

Bron

Auteur(s)

Wingerden, W.K.R.E. van, Willemse, L.P.M., Odé, B., Nieukerken, E.J. van, Kleukers, R.M.J.C.

Publicatie