Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Kassprinkhaan Diestrammena asynamora

Foto: Roy Kleukers

Indeling

Diestrammena [genus] (1/1)
asynamora [soort]

Cyclus

De ontwikkeling verloopt zonder diapauze en alle stadia kunnen daardoor het hele jaar door gevonden worden. In totaal legt een vrouwtje 150 tot 900 eieren (40 tot 50 per nacht), voor­namelijk in humusrij­ke bodem, maar mogelijk ook in bloemhoofdjes. Het aantal nymfale stadia bedraagt elf. De ontwikkelingsduur van ei tot imago is vrij lang, circa elf maanden. Door het groot aantal eieren en het feit dat de voortplan­ting het hele jaar doorgaat kan de soort toch snel grote populaties opbouwen (Bellmann 1985, Boettger 1950, Kuyten & Kramer 1950).

Volwassen dieren werden in Nederland ver­spreid over het jaar gevonden.

Voedsel

Tasynamorus is omnivoor. Bij een volledig vegetarisch dieetontwikkelen de nymfen zich niet verder dan het zesde stadi­um, maar ook uitsluitend dierlijke voeding veroorzaakt ont­wik­kelingsstoornissen. Het dierlijk voedsel bestaat voorname­lijk uit dode pissebedden en andere ongewervel­den. Levende dieren, uitgezonderd bladluizen, worden veel minder graag gegeten. Kannibalisme komt sporadisch voor, waar­bij vooral verzwakte en gewonde soortgenoten gegeten worden. De soort eet een grote diversi­teit aan plantaardig materiaal, met een voorkeur voor bloeiwijzen, gewelde za­den, gekookte aardappelen, rijst, zoete vruchten en kiem­plan­ten. Bij hoge dichtheden kan schade optreden aan kiem­planten en o.a. chrysanten (Boettger 1950, Kuyten & Kramer 1950).

Vlieg- en verbreidingsvermogen

Tasynamorus is ’s nachts actief en een behen­dige klimmer. De dieren kunnen sprongen maken tot 1,5 m (Harz 1957a). Kolonisatie van nieuwe plekken gebeurt passief, door transport van eieren of andere stadia met plantaardig materiaal.

Begeleidende soorten

Tasynamorus komt meestal niet met andere soorten samen voor.

Zang

Tasynamorus maakt geen geluid.

Bron

Auteur(s)

Willemse, L.P.M., Wingerden, W.K.R.E. van, Odé, B., Nieukerken, E.J. van, Kleukers, R.M.J.C.

Publicatie