Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Kassprinkhaan Diestrammena asynamora

Foto: Roy Kleukers

Indeling

Diestrammena [genus] (1/1)
asynamora [soort]

Voorkomen

StatusExoot. Minimaal 100 jaar zelfstandige handhaving. (2a)
Habitatland
ReferentieDe Nederlandse sprinkhanen en krekels (Orthoptera)
ExpertKleukers, R.M.J.C. (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

Areaal

T. asynamorus heeft een zeer groot verspreidings­gebied. De soort komt van oorsprong waar­schijnlijk voor in Midden- ofZuid-China en is door passieve verplaatsing met plantenma­teriaal over een groot deel van de aarde verspreid geraakt. De soort wordt sinds het begin van deze eeuw gevonden in kassen en andere ver­warmde gebouwen in grote delen van Azië, Europa en Noord-Amerika (Boettger 1950), maar komt inmiddels mogelijk ook in andere wereld­delen voor. Op de Europese versprei­dingskaart zijn de exacte vindplaatsen met een stip aangegeven. Van IJsland en Zwitserland is de soort bekend, maar precieze vindplaatsgegevens ont­breken.

Voorkomen in Nederland

Voor 1980

T. asynamorus werd het eerst voor Nederland gemeld door C. Willemse (1921). Het betrof een tweetal vrouwtjes uit een kas in Leeuwarden. C. Willemse (1939) noemt de soort uitsluitend geïmporteerd en schadelijk in serres. In de loop van deze eeuw werd de soort op verschillende plaatsen door het hele land in kassen aangetrof­fen.

Vanaf 1980

Vanaf 1980 worden regelmatig dieren aangetrof­fen, onder andere in Leeu­warden, Amsterdam, Aalsmeer, Amersfoort, Wageningen, Capelle a/d IJssel, Nijmegen en Kerkrade. In 1989 haalde Tachycines zelfs de pers. In een nieuwbouwwijk te Hoogeveen bleek de soort zich zo goed thuis te voelen, dat hoge populatiedichtheden opgebouwd werden. De dieren hielden zich overdag in kelders van woonhuizen schuil en ’s nachts verplaatsten ze zich naar de woonkamer om de kamerplanten op te vreten. Het gepresenteerde verspreidings­beeld is vanwe­ge de moeilijke inventari­satie waarschijnlijk zeer onvolledig.

Update (10-8-2015) Recentelijk is een populatie aangetroffen in een woonwijk in Tilburg (waarnemingen 2005-2009) en zeer grote populatie in een zorgcomplex in Friesland (1970-heden) (Bakker et al. 2015). 

Bron

Auteur(s)

Wingerden, W.K.R.E. van, Willemse, L.P.M., Odé, B., Nieukerken, E.J. van, Kleukers, R.M.J.C.

Publicatie