Overslaan en naar de inhoud gaan

Kustsprinkhaan Chorthippus albomarginatus

Foto: Jur Heijnen

Indeling

Acrididae [familie]
Chorthippus [genus] (8/7)

C. albomarginatus heeft een vrij beperkte biotoopkeuze. Het meest komt de soort voor in de duinen en in bermen in het agrarisch gebied, vooral in vrij dichte, halfhoge, grazige vegetaties. In de duinen lijkt deze sprinkhaan relatief weinig gevoelig te zijn voor vergrassing met duinriet (Calamgrostis epigejos), en komt minder in het open, droge duin voor. In het binnenland prefereert de kustsprinkhaan vooral vochtige gebieden zoals vochtige hooilanden, blauwgraslanden, maar soms ook lichtbemeste weilanden.

Bron

Auteur(s)

Kleukers, R.M.J.C., Nieukerken, E.J. van, Odé, B., Willemse, L.P.M., Wingerden, W.K.R.E. van

Publicatie