Overslaan en naar de inhoud gaan

Kustsprinkhaan Chorthippus albomarginatus

Foto: Jur Heijnen

Indeling

Acrididae [familie]
Chorthippus [genus] (8/7)

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieDe Nederlandse sprinkhanen en krekels (Orthoptera)
ExpertKleukers, R.M.J.C. (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

Areaal

C. albomarginatus vormt een complex van taxa waarvan het verspreidingsgebied zich uitstrekt van West-Europa en Noord­­west-Afrika tot voorbij de Oeral in Mongolië en Noordoost-China. O. von Helversen (1986) onderscheidt in Zuid-Europa verschillende soorten aan de hand van het baltsgedrag en zang. De Nederlandse populaties behoren tot de nominale vorm. In Europa komt de soort voor tussen 35° en 65° noorderbreedte. C. albomarginatus is zeer verbreid en algemeen in Niedersachsen en het noordelijke deel van Nordrhein-Westfalen. In België is de soort vooral bekend van de kust en de oostelijke Kempen, met enkele verspreide vondsten in Wallonië (Gosseries 1993).

Voorkomen in Nederland

Voor 1980

C. albomarginatus werd voor het eerst voor Nederland vermeld door Snellen van Vollenhoven (1859). Vroeger was de soort vooral in West-Nederland van veel vindplaatsen bekend.

Vanaf 1980

C. albomarginatus komt vooral voor in West- en Noord-Nederland. In Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Fries­land en Groningen komt de soort in vrijwel alle atlasblokken voor. Naar het oosten en zuiden toe neemt het aantal populaties sterk af en op de zandgronden komt de soort slechts lokaal voor. Met name in Noord- en Midden-Limburg, en de beekdalgebieden in de Achterhoek en Twen­te worden populaties gevonden. Omdat C. albomarginatus makkelijk te inventariseren is, is het gepresenteerde verspreidingsbeeld waarschijnlijk vrij volledig. Vanwege de geringe populatiegrootte in het binnenland zijn daar waarschijnlijk nog wel nieuwe vindplaatsen te ontdekken.

Bron

Auteur(s)

Kleukers, R.M.J.C., Nieukerken, E.J. van, Odé, B., Willemse, L.P.M., Wingerden, W.K.R.E. van

Publicatie