Overslaan en naar de inhoud gaan

Wekkertje Omocestus viridulus

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Acrididae [familie]
Omocestus [genus] (3/2)
viridulus [soort]

O. viridulus komt in Noord- en Midden-Nederland in een grote verscheidenheid aan biotopen voor: droge en vochtige, grazige heidevelden, slootkanten, bermen in agrarisch en stedelijk gebied, extensief gebruikte wei- en hooilanden, lichte bossen en bosranden etc. In het algemeen mijdt de soort lage en open vegetaties. In Zuid- en West-Nederland is het voorkomen beperkt tot vochtige, schrale graslanden zoals blauwgraslanden. In de duinen leeft het wekkertje vooral in vochtige valleien en graslanden zoals in het Zwanenwater en op de Kwade Hoek (Goeree). Gezien het feit dat de soort in Noord-Nederland weinig kritisch is in zijn biotoopkeuze, is het moeilijk te begrijpen dat hij in het zuiden van het land niet veel meer voorkomt in bermen of op heideterreinen. Mogelijk is deze biotoopkeuze klimatologisch bepaald: O. viridulus is een noordelijke soort, die in Midden-­Europa vooral in de bergen voorkomt, maar het is evengoed mogelijk dat historische factoren of concurrentie een deel van de verklaring vormen. Door schaalvergroting en intensivering van de landbouw zijn veel graslanden van voed­selarme bodems verdwenen of veranderd in eenvormige, voedselrijke graslanden met een dichte en korte grasmat. Hierdoor zullen in West-Nederland veel populaties van Oviridulus verdwenen zijn.

Bron

Auteur(s)

Willemse, L.P.M., Wingerden, W.K.R.E. van, Kleukers, R.M.J.C., Nieukerken, E.J. van, Odé, B.

Publicatie