Overslaan en naar de inhoud gaan

Mierenkrekel Myrmecophilus acervorum

Foto: Daan Drukker

Indeling

Myrmecophilus [genus] (1/0)
acervorum [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Redelijke mate van zekerheid (een of enkele bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) De mierenkrekel is een mierengast die in de nesten van tientallen verschillende soorten mieren leeft. Mogelijk is deze vleugelloze soort met grond of bouwmateriaal geïntroduceerd. De soort breidt zich in Duitsland naar het noorden toe uit en de dichtstbijzijnde nieuwe vindplaatsen liggen in het Ruhrgebied. De op de Nederlandse vindplaats aangetroffen nimfen duiden er op dat de soort zich hier voortplant. De mogelijkheid tot vestiging lijkt hiermee reëel.
Vestigingsstatus Niet gevestigd
Zeldzaamheid Zeldzaam
Invasiviteit Potentieel invasief
Invasiviteit (toelichting) Aangezien de gastheersoorten overal voorkomen kan de soort zich potentiëel over grote delen van het land uitbeiden. Verspreiding is hierbij waarschijnlijk de beperkende factor aangezien de soort ongevleugeld is en naast lopen andere natuurlijke vormen van verspreiding niet bekend zijn. De soort is parthenogenetisch zodat introductie van slechts één vrouwtje al kan leiden tot een nieuwe populatie.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 2015
Jaar van eerste melding 2020
Natuurlijke verspreiding Europa
Verspreiding in Nederland Noord-Brabant
Verspreiding in Nederland (toelichting) Eén populatie in een tuin en een nabijgelegen perk in Cuijk.
Habitats Stedelijke gebieden
Wijze van introductie Onbekend
Impact Gering

Publicatie