Overslaan en naar de inhoud gaan

Icius subinermis

Indeling

Salticidae [familie]
Icius [genus] (2/0)
subinermis [soort]

Indeling

Salticidae [familie]
Icius [genus] (2/0)
subinermis [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Onzekerheid (enkel gebaseerd op inschatting door expert)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Soort die wijd verspreid in Frankrijk voorkomt en waarvoor in stedelijk gebied in Nederland mogelijk het klimaat voldoende warm is. Er zijn echter geen vestigingen bekend van deze spin naar aanleiding van verslepingen. Mogelijk zal I. subinermis oprukken door klimaatopwarming en dan eerder een zuidelijke nieuwkomer worden dan een echte exoot.
Vestigingsstatus Niet gevestigd
Zeldzaamheid Verdwenen
Invasiviteit Potentieel invasief
Invasiviteit (toelichting) Een zuidelijke springspin met vergelijkbare leefwijze als enkele Nederlandse springspinnen die (ook) voorkomen in stedelijk gebied; mogelijk dat Icius subinermis een concurrent kan worden voor deze. De soort komt in Frankrijk al aardig noordelijk voor (Departement Aube) en bij geleidelijke uitbreiding zal ze zich mogelijk eerder gedragen als een zuidelijke nieuwkomer, dan een invasieveling die aan alle vijanden ontsnapt is.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 2006
Jaar van eerste melding 2006
Jaar van uitroeiing 2006
Natuurlijke verspreiding Europa
Verspreiding in Nederland Overijssel
Verspreiding in Nederland (toelichting) Eén vondst in een woning in Enschede, herkomst van dit dier is onbekend. De spin is gevangen en in de Naturalis-collectie opgenomen.
Habitats
 • Oeverzones
 • Wetlands
 • Stedelijke gebieden
 • Struweel
 • Graslanden en heide
 • Rotsen en lavavelden
 • Kassen of composthopen
 • Wijze van introductie
 • Onwetend bezit
 • Onbekend
 • Impact Predatie
  Ecologische impact (toelichting) Over ecologische gevolgen van nieuwe spinnen in een ecosysteem is nagenoeg niks bekend. Een eventuele vestiging van deze soort zorgt in elk geval voor een nieuwe predator en concurrent voor andere (spring)spinnen.
  Economische impact (toelichting) Geen.

  Publicatie

   Helsdingen, P.J. van 2006. Icius subinermis Simon, 1937 in Nederland waargenomen (Araneae, Salticidae). Nieuwsbrief SPINED 21: 2.