Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Pallas' eekhoorn Callosciurus erythraeus

Foto: Ard van Roij

Indeling

Sciuridae [familie]
Callosciurus [genus] (1/1)
erythraeus [soort]

In China leeft Pallas’ eekhoorn zowel in tropische bossen als in subalpine loof- en naaldbossen boven de 3.000 m. Waarschijnlijk zijn alle naald-, loof- en gemengde bossen in Nederland als min of meer geschikt aan te merken. Bij Weert komt de soort voor in minimaal twee bostypen. Een bos met inlandse eik, Amerikaanse eik, zwarte els, gewone es, ruwe berk, fijnspar, douglasspar, populier, lijsterbes en bramen en varens in de ondergroei. Het andere bostype is een elzenbroekbos met zwarte els, gewone es, inlandse eik, ruwe berk, populier, inheemse vogelkers en een ondergroei van bramen en varens.

Bron

Auteur(s)

Hollander, H.