Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Pallas' eekhoorn Callosciurus erythraeus

Foto: Ard van Roij

Indeling

Sciuridae [familie]
Callosciurus [genus] (1/1)
erythraeus [soort]

Van de Pallas’ eekhoorn is bekend dat er in het oorsprongsgebied af en toe invasies in plantages voorkomen (notenolieplantages), wat economische schade tot gevolg kan hebben. Het is waarschijnlijk dat vestiging van de Pallas’ eekhoorn ook in onze contreien economische schade zal veroorzaken, met name omdat deze soort in bosgebieden schors eet (strippen), waardoor schade op kan treden aan aanplantingen, boomgaarden en productiebossen. In Frankrijk en Japan is schade aan bomen in tuinen en aan huizen en telefoonkabels gemeld. In Nederland is er sprake van schade aan bomen (ringen van dikke takken), schade aan dakconstructies en aan plastic leidingen in de tuin.

In Japan wordt de Pallas’ eekhoorn als een invasieve soort beschreven. In België is de soort enkele jaren geleden opgedoken en is hij inmiddels bestreden. In Argentinië is onduidelijk wat de impact is op inheemse eekhoorns. In Frankrijk is geconstateerd dat daar waar de Pallas’ eekhoorn zich een aantal jaren heeft gevestigd, de rode eekhoorn verdwijnt. Mogelijk speelt daarbij de grote dichtheid aan Pallas’ eekhoorns een rol. In Frankrijk worden ongeveer 8 dieren per hectare aangetroffen. De Pallas’ eekhoorn leeft in dezelfde gebieden als de inheemse rode eekhoorn en concurreert daarmee om voedsel en ruimte.

Er zijn aanwijzingen dat de Pallas’ eekhoorn onze inheemse rode eekhoorn kan verdringen. Dit is een beschermde soort. In Frankrijk is geconstateerd dat daar waar de Pallas’ eekhoorn zich een aantal jaren heeft gevestigd, de rode eekhoorn verdwijnt. Mogelijk speelt daarbij de grote dichtheid aan Pallas’ eekhoorns een rol. In Frankrijk worden ongeveer acht dieren per hectare aangetroffen. In de literatuur wordt dit echter niet altijd onderschreven. Verwacht wordt dat de predatie van inheemse fauna eerder beperkt zal blijven. De overdracht van pathogenen op de inheemse eekhoorn vormt weliswaar een risico, maar daarover zijn momenteel onvoldoende gegevens bekend.

In Japan is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van ectoparasieten bij de Pallas’ eekhoorn. Er werden slechts drie soorten ectoparasieten aangetroffen. Deze kunnen echter wel ziekten overbrengen die voor mensen zeer gevaarlijk kunnen zijn. Ook kunnen Pallas’ eekhoorns bijdragen aan de verspreiding van zoönosen, zoals pest, tyfus en Japanse gevlekte koorts.

Boomeekhoorns (genus Sciurus) vormen een ‘alien species conundrum’. De ervaring in Engeland en Italië laat zien, dat als pas wordt ingegrepen op het moment dat introductie als een echt probleem wordt gezien, het te laat is om populaties effectief te controleren. Dit als gevolg van logistieke, wettelijke of economische redenen, of door gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Bij het ontstaan van nieuwe populaties is een snelle en adequate respons daarom van het grootste belang. Eenmaal gevestigd kunnen populaties invasief worden en moeilijk of onmogelijk onder controle te houden zijn.

Bron

Auteur(s)

Hollander, H.