Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Keizergans Anser canagicus

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Anatidae [familie]
Anser [genus] (12/3)
canagicus [soort]

De Keizergans broedt aan weerszijden van de Beringzee en overwintert voornamelijk op de Aleoeten. De in Nederland aangetroffen vogels zijn uit gevangenschap ontsnapt. Tijdens de landelijke ganzentellingen worden maximaal vijf exemplaren gemeld. De enige aanwijzing voor broeden vormt een waarschijnlijk broedgeval in 1998 in het Wormer- en Jisperveld (atlasblok 19-54).

Bron

Auteur(s)

Voslamber, B.

Publicatie