Overslaan en naar de inhoud gaan

Kaapse taling Anas capensis

Indeling

Anatidae [familie]
Anas [genus] (21/7)
capensis [soort]

De Kaapse Taling broedt in het oosten en zuiden van Afrika. Anticiperend op veranderende waterniveaus worden binnen het verspreidingsgebied soms grote afstanden afgelegd. Echte trek vindt alleen plaats bij de oostelijke populaties. De betrokken vogels houden een noordelijke tot noordwestelijke richting aan. Het is niet waarschijnlijk dat dergelijke vogels in Nederland terechtkomen. Waarnemingen in ons land zijn schaars en hebben betrekking op uit gevangenschap ontsnapte exemplaren. In 1999 werd een zeker broedgeval gemeld bij Heerde (atlasblok 27-34; A. Hottinga pers. med.).

Bron

Auteur(s)

Voslamber, B.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.