Overslaan en naar de inhoud gaan

Valkparkiet Nymphicus hollandicus

Indeling

Cacatuidae [familie]
Nymphicus [genus] (1/0)

Deze feitelijk tot de kaketoefamilie behorende holenbroeder leidt een nomadisch bestaan in de Australische binnenlanden, alwaar op graan neerstrijkende groepen een weinig hartelijke ontvangst ten deel valt. Hoewel de soort een bekende kooivogel is, zijn buiten Nederland geen Europese meldingen van in wilde staat broedende vogels bekend. In ons land is tenminste één maal gebroed, en wel in 1983 in Krimpen aan de IJssel (Lensink 1996b). In Amsterdam vliegen recent flink wat Valkparkieten rond, getuige de melding van 75 exemplaren op 20 augustus 1997 op een met Halsband- en Alexanderparkieten gedeelde slaapplaats in het Van Zut­phenpark in Amsterdam-Osdorp (de Droog 1997). Van Amsterdamse broedgevallen is echter niets bekend. De enige recente melding buiten Amsterdam is die van een vogel in Zoetermeer in april 1999. Ongetwijfeld vliegen er in Nederland meer ontsnapte Valkparkieten rond, maar het lukt blijkbaar niet om een broedpopulatie op te bouwen.

Bron

Auteur(s)

Vergeer, J.-W.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.