Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote alexanderparkiet Psittacula eupatria

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Psittaculidae [familie]
Psittacula [genus] (2/1)
eupatria [soort]

Laaglandbossen en bebost urbaan gebied vormen de broedhabitat van deze grote, in holen nestelende parkiet, wiens verspreidingsgebied zich uitstrekt van Pakistan tot Indo­china. Net als bij de nauw verwante Halsbandparkiet vliegen her en der in Europa ontsnapte dan wel losgelaten exemplaren rond, zij het in veel geringer aantal. Dat vogelaars minder goed met deze soort bekend zijn, leidt waarschijnlijk tot een onderschatting van de werkelijke aantallen.

Recent zijn broedende Grote Alexanderparkieten gevonden nabij Liverpool (sinds 1997 1-2 paren; Ogilvie et al. 2001b), in Oostenrijk (Vorarlberg 1993; Bauer & Berthold 1996), Keulen (ca. 10 paren sinds 1993; Kretzschmar 1999) en Brussel (sinds 1998 in wilde staat gezien, in 2000 9 paren temidden van Halsbandparkieten; Weiserbs et al. 2000).

In Nederland zijn vooralsnog geen broedgevallen opgemerkt. Wel is bekend dat er Grote Alexanderparkieten rondvliegen in Amsterdam (tenminste 4 op slaapplaats Halsbandparkieten in Van Zutphenpark, Amsterdam-Osdorp; de Droog 1997) en Groningen (sinds 1996 exemplaar in Noorderplantsoen; van Dijk 1998). Zolang de 'papegaaien' in met name Amsterdam een gunstige bejegening (inclusief bijvoederacties) ten deel valt, lijken broedgevallen in de toekomst niet uitgesloten.

Bron

Auteur(s)

Vergeer, J.-W.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.