Overslaan en naar de inhoud gaan

Japanse nachtegaal Leiothrix lutea

Indeling

Leiothrix [genus] (1/0)
lutea [soort]

Deze populaire kooivogel komt, in tegenstelling tot wat de naam suggereert, van nature voor van de westelijke Himalaya tot de zuidelijke helft van China. De vogels leven hier in luidruchtige groepen die zich door de ondergroei van bossen verplaatsen (MacKinnon & Phillips 2000). In het broed­seizoen, van april tot in oktober, scheiden de paartjes zich van de groep af (Grimmett et al. 1998).

In Nederland is de soort tijdens de atlasperiode verschillende malen vastgesteld. In de meeste gevallen ging het om gedurende korte tijd, vaak binnen de bebouwde kom, aanwezige vogels, zoals in een stadspark te Zoetermeer (zh) in juni 1998, in Munnekezijl (fr) in mei 2000 en in Oosterbeek (gl) in juli 2000. Hierbij lieten de mannetjes zich niet onbetuigd, door langdurig te zingen. Het enige waarschijnlijke broedgeval deed zich voor in de Vijfhoek nabij Diemen (atlasblok 25-47). Eind juli 1999 werd hier een paar waargenomen waarvan het mannetje met nestmateriaal sleepte en hevig alarmeerde. Ongeveer drie weken later werd één van beide vogels nog gezien, daarna ontbreekt ieder spoor (P. y. Bergkamp pers. med.). Gezien de grote aantallen Japanse Nach­te­galen die in ons land over de toonbank gaan, liggen toekomstige broedgevallen van ontsnapte vogels in de lijn der verwachting. Ook uit Duitsland (Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen) zijn enkele broedgevallen bekend.

Bron

Auteur(s)

Ottens, G.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.