Overslaan en naar de inhoud gaan

Springkikker Rana dalmatina

Indeling

Ranidae [familie]
Rana [genus] (3/3)
dalmatina [soort]

Indeling

Ranidae [familie]
Rana [genus] (3/3)
dalmatina [soort]

Exotenpaspoort ?

Reƫle kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) De soort heeft zich gevestigd in en om een particuliere natuurtuin in het Drentse Vledder. De soort breidt zich uit. De soort heeft inmiddels Friesland en Overijssel bereikt. Gevalideerde data zijn aanwezig in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en er is een risicoanalyse verschenen over deze soort.
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Lokaal
Invasiviteit Potentieel invasief
Invasiviteit (toelichting) De impact van de springkikker op soorten en gebieden in Nederland wordt in de risicoanalyse als gering ingeschat. Niet uit te sluiten valt dat er nog onbekende risico's kunnen zijn, ook vanwege de uitbreiding die de soort vertoont.
Type introductie Opzettelijk
Jaar van eerste introductie 2003
Jaar van eerste melding 2003
Natuurlijke verspreiding Europa
Verspreiding in Nederland
 • Drenthe
 • Friesland
 • Overijssel
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Vanuit de tuin in Vledder heeft de soort zich verspreid over de omgeving, waarbij inmiddels ook de provinciegrenzen met Friesland en Overijssel zijn overschreden.
  Habitats
 • Oeverzones
 • Wetlands
 • Agrarische gebieden
 • Gemengd conifeer-/loofbos
 • Gematigd loofbos
 • Struweel
 • Graslanden en heide
 • Onder menselijk beheer
 • Wijze van introductie
 • Sierdoeleinden
 • Huisdier-/aquariumhandel
 • Smokkelarij
 • Impact Gering
  Ecologische impact (toelichting) De risicoanalyse geeft een uitgebreide toelichting van de geringe impact die te verwachten is van deze soort. Een onvoorziene impact, zeker gezien de uitbreiding in Nederland, is echter nooit uit te sluiten.
  Economische impact (toelichting) Er zijn in de literatuur geen economische effecten beschreven van de springkikker op soorten of goederen. Diverse ten behoeve van de risicoanalyse bevraagde internationale experts gaven aan zich ook geen effect te kunnen voorstellen, anders dan de kosten voor beheersings- of bestrijdingsacties.

  Publicatie