Overslaan en naar de inhoud gaan

Soepeend Anas platyrhynchos f. domesticus

Foto: Ab H. Baas

Indeling

Anas [genus]
platyrhynchos [soort] (1/1)

De Soepeend is de gedomesticeerde tegenhanger van de Wilde Eend. Het proces van domesticatie is door de Romeinen in gang gezet (Kear 1989). Vooral in de 17e, 18e en 19e eeuw werden in Europa veel eenden gehouden voor eieren, vlees en dons. In het Verre Oosten vond de domesticatie vooral plaats in Zuidoost- en Oost-Azië, met als meest bekende ras de Pekingeend. In de huidige West-Europese samenleving worden nauwelijks meer eenden gehouden om commerciële redenen. Nazaten van ontsnapte of losgelaten vogels zijn op veel plaatsen terug te vinden in het vrije veld. Deze vogels zijn herkenbaar aan hun afwijkende verenkleed, snavelvorm of lichaamsbouw. Zelfs bij geheel op Wilde Eenden gelijkende vrouwtjes verraadt de kleurstelling van één of meer jongen vaak gedomesticeerde invloeden. In de stedelijke omgeving is de Soepeend min of meer de 'natuurlijke' vervanger van de Wilde Eend. De soort broedt over het algemeen in de nabijheid van water, al zijn nesten op meer dan 1 km afstand daarvan gevonden. In Nederland verschijnen vrouwtjes met jongen in het buitengebied tussen half maart en eind juni, met enige concentratie rond begin mei (mediaan 1 mei, n=73). Dit patroon komt vrijwel overeen met dat van de Wilde Eend, al is het bij die soort wat sterker geconcentreerd rond de mediaan (R. Lensink ongepubl.). De domesticatie zal bij de Soepeend hebben geleid tot wat meer spreiding in timing, legselgrootte en overleving, analoog aan de Soepgans (Lensink 1998b). Het voedsel bestaat grotendeels uit brood, gras en (voor de pulli) insecten.

Bron

Auteur(s)

Lensink, R.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.