Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Rosa canina var. scabrata

Indeling

Rosa [genus]
canina [soort] (5/2)
scabrata [variëteit]

Indeling

Rosa [genus]
canina [soort] (5/2)
scabrata [variëteit]

Voorkomen

StatusGemeld. Nog niet beoordeeld. ( 0

0 Te beoordelenGemeld voor de Nederlandse lijst, maar nog niet beoordeeld.

)
ExpertOdé, B. (FLORON)