Overslaan en naar de inhoud gaan

Gele bieslelie Sisyrinchium californicum

Indeling

Iridaceae [familie]
Sisyrinchium [genus] (5/1)

Indeling

Iridaceae [familie]
Sisyrinchium [genus] (5/1)

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Gele bieslelie is een uit het westen van Noord-Amerika afkomstige, overblijvende, wintergroene moerasplant. De plant is in de handel als sierplant. Na de eerste vondst als verwilderde plant in 2005 in Zevenhuizen (Groningen), is de soort ieder jaar in een toenemend aantal kilometerhokken waargenomen. De soort verspreid zich met zaden. In 2020 was de soort op tenminste 6 locaties al meer dan 10 jaar aanwezig en meestal in toenemende aantallen.
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Lokaal
Invasiviteit Invasief
Invasiviteit (toelichting) In buitendijkse duinvallei-achtige vegetaties langs het Grevelingenmeer, Zoommeer en het Gooimeer heeft de soort zich sterk uitgebreid. Inheemse soorten als Parnassia en orchideeën worden verdrongen. Ook in kleine-zeggen vegetaties in beekdalen (o.a. Donge-vallei bij Tilburg) breidt de soort sterk uit. Geïsoleerde nieuwe vestigingen op eilandjes (Grevelingen, Zoommeer, Krammer-Volkerak) duiden op lange afstand verspreiding door watervogels (zaden meegevoerd met grond aan de poten).
Type introductie Opzettelijk
Jaar van eerste melding 2005
Natuurlijke verspreiding Noord-Amerika
Verspreiding in Nederland
 • Flevoland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) In vegetaties op voedselarme, vochtige, zwak zure tot basische standplaatsen. O.a. in buitendijkse gebieden langs voormalige zeearmen (o.a. Grevelingen, Zoommeer en Gooimeer) en verder in Kleine zeggen-vegetaties en vochtige tot natte heischrale vegetaties in het binnenland.
  Habitats
 • Oeverzones
 • Wetlands
 • Wijze van introductie Sierdoeleinden
  Impact Concurrentie
  Ecologische impact (toelichting) In sommige terreinen wordt zeldzame inheemse flora verdrongen. Langs het Gooimeer is de soort bestreden