Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote witte buisjesspons Leucosolenia somesii

Indeling

Leucosolenia [genus] (2/2)
somesii [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Het voorkomen van de soort is door meerdere experts bevestigd, waaronder Gittenberger & Rensing (2012) en Soest et al. (2007).
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Lokaal
Invasiviteit Niet invasief
Invasiviteit (toelichting) Leucosolenia somesii komt waarschijnlijk van nature voor in de Noord-Europese zoute wateren. Toch wordt vermoed dat de soort via import en uitzetten van mossels en/of oesters uit andere delen van Europa in de Oosterschelde is terechtgekomen. Mogelijk heeft de soort zich via scheepsrompen verspreid. De soort wordt immers vooral op drijvende pontons in jachthavens aangetroffen. Het aantal vindplaatsen en aantal waarnemingen van de soort is beperkt. Het is niet aannemelijk dat de soort zich invasief zal gaan verspreiden.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 1996
Jaar van eerste melding 2007
Natuurlijke verspreiding Onbekend
Verspreiding in Nederland
 • Friesland
 • Noord-Holland
 • Zeeland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Deze kalkspons werd in 1996 voor het eerst aangetroffen bij Neeltje Jans en in 2002 in een inlaatpijp bij Colijnsplaat, beide locaties in de Oosterschelde (Van Soest et al. 2007). In 2011 is de soort ook aangetroffen in de jachthavens van Oudeschild (Texel) (Gittenberger & Rensing 2012), van Vlieland en van Terschelling. Deze grote buisjesspons werd eerder gezien als een variant van de Witte buisjesspons L. variabilis. In 2007 stelden Van Soest et al. (2007) op basis van zijn grootte en de spicula voor de soort L. somesii weer in ere te herstellen.
  Habitats
 • Mariene habitats
 • Estuaria en brakwatergebieden
 • Wijze van introductie
 • Aangroei op scheepsrompen
 • Onderling verbonden waterwegen/bassins/zeeën
 • Ecologische impact (toelichting) Leucosolenia somesi werd vrijwel alleen gevonden op drijvende pontons in jachthavens. Ook blijft de verspreiding en het aantal kolonies waarschijnlijk gering. Het is daarom onwaarschijnlijk dat deze soort een duidelijke impact zal hebben op het ecosysteem.
  Economische impact (toelichting) Het ligt niet in de verwachting dat deze soort economische impact zal hebben.

  Publicaties