Overslaan en naar de inhoud gaan

Gele wratspons Celtodoryx ciocalyptoides

Foto: Marion Haarsma

Indeling

Celtodoryx [genus] (1/1)

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Het voorkomen van deze soort in onze wateren is door meerdere experts bevestigd. Zie ook Henkel & Janussen (2011).
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Lokaal
Invasiviteit Invasief
Invasiviteit (toelichting) Sinds eerste waarneming in 2002 in de Oosterschelde is C. ciacalyptoides daar sterkt toe genomen. Inmiddels is de soort ook toegenomen in het Grevelingenmeer. Ook aan de Noordzeezijde van de Brouwersdam is de soort inmiddels talrijk. Op basis van deze toename wordt de soort zeker in de Zeeuwse Delta als invasief beschouwd.
Jaar van eerste melding 2011
Natuurlijke verspreiding Noordelijke Stille Oceaan
Verspreiding in Nederland Zeeland
Verspreiding in Nederland (toelichting) Exoot uit de Noordwestelijke Stille Oceaan voorkomend in de omgeving van China en Japan. In 1996 in de Ria d' Etel in Bretagne aangetroffen en later in de baai van Morbihan. Na import en uitzetten van Japanse oesters in de Oosterschelde ten behoeve van oesterteelt vestigde C. ciocalyptoides zich daar in 2002. De soort is daar inmiddels (2020) flink toegenomen. De soort wordt al meerdere jaren in toenemende aantallen ook in het Grevelingenmeer waargenomen en langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Noordzeekust. Ook is de soort inmiddels op enkele wrakken verder in de Noordzee waargenomen.
Habitats
 • Mariene habitats
 • Estuaria en brakwatergebieden
 • Wijze van introductie Aquacultuur
  Impact Concurrentie
  Ecologische impact (toelichting) De soort concurreert qua ruimte met andere inheemse soorten die leven op hardsubstraat.
  Economische impact (toelichting) Er is vooralsnog geen economische impact van deze soort te verwachten.

  Publicatie

   Henkel, D. & D. Janussen 2011. Redescription and new records of Celtodoryx ciocalyptoides (Demospongiae: Poecilosclerida) – A sponge invader in the North-East Atlantic Ocean of Asian origin? Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 91: 47-355. Cambridge University Press, Cambridge.