Overslaan en naar de inhoud gaan

Pacifisch mosdiertje Pacificincola perforata

Indeling

Pacificincola [genus] (1/1)
perforata [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) De soort is door meerdere experts vastgesteld, waaronder De Blauwe (2007).
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Algemeen
Invasiviteit Invasief
Invasiviteit (toelichting) P. perforata is inheems en algemeen in het oostelijke deel van de Stille Oceaan, o.a. in de zuidelijke Gele Zee, de Oost-Chinese Zee en de noordelijke Zuid-Chinese Zee. In 2001 werd soort voor het eerst vastgesteld in de Noordoost-Atlantische Oceaan, bij Arcachon (Frankrijk), een gebied dat bekend staat om exoten die werden geïmporteerd met oesters en mossels voor aquacultuur. In Nederland werd P. perforata voor het eerst in 2005 aangetroffen bij het Goesse Sas in de Oosterschelde, eveneens nabij aquaculturen van mossels en oesters. In 2006 was het in die omgeving op al de meest algemene mosdiertjes-soort. In 2008 is de soort massaal in de oostelijke helft van de Oosterschelde. Vanaf 2007 wordt de soort ook waargenomen in het Veerse Meer. Daarna heeft de soort het verspreidingsgebied nog verder uitgebreid. Vanwege deze snelle toename wordt deze exoot beschouwd als invasief.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 2005
Jaar van eerste melding 2007
Natuurlijke verspreiding
 • Azië
 • Noordelijke Stille Oceaan
 • Verspreiding in Nederland Zeeland
  Verspreiding in Nederland (toelichting) De eerste vermelding van deze soort uit Nederland is vanaf januari 2005 in de Oosterschelde, bij Sas van Goes (De Blauwe 2007). In 2006 kwam het in grote aantallen voor op schelpen, stenen en andere objecten, in restanten van oude oesterbanken bij Yerseke. Op deze plaats was het een jaar eerder niet aanwezig (De Blauwe 2009). In 2007 werd de soort ook ontdekt aan het Veerse Meer. Sinds 2008 is de soort zeer talrijk geworden in het oostelijk deel van de Oosterschelde. En heeft zich nadien nog verder verspreid.
  Habitats
 • Mariene habitats
 • Estuaria en brakwatergebieden
 • Wijze van introductie
 • Visserij
 • Aquacultuur
 • Aangroei op scheepsrompen
 • Impact Concurrentie
  Ecologische impact (toelichting) Kolonies van deze soort vestigen zich op kale ondergronden van schelpen (van o.a. mossels) en andere vaste voorwerpen, maar ook op wieren. Kolonies kunnen zich snel over het oppervlak uitbreiden en daarmee het andere mosdier-soorten en andere sessiele organismen moeilijk maken zich op het substraat te vestigen. Deze exoot concurreert dus hoogstwaarschijnlijk qua ruimte met inheemse soorten.
  Economische impact (toelichting) Er is vooralsnog geen economische impact vastgesteld of te verwachten.

  Publicaties

  • Blauwe, H. De 2007. On the taxonomy and distribution of the family Pacificincolidae Liu & Liu, 1999 (Bryozoa: Cheilostomata), with the description of a new genus. Bulletin Koninklijk Belgisch Instituut Voor Natuurwetenschappen 76: 139-145.
  • Blauwe, H. De 2009. Mosdiertjes van de Zuidelijke bocht van de Noordzee. Determinatiewerk voor België en Nederland. 464pp. Vlaams Instituut voor de Zee, Oostende.
  • Katsanevakis, S., K. Bogucarskis, F. Gatto, J. Vandekerkhove, I. Deriu & A.S. Cardoso 2012. Building the European Alien Species Information Network (EASIN): a novel approach for the exploration of distributed alien species data. BioInvasions Records 1: 235-245.
  • Liu, X. & H. Liu 1999. Systematic position of Mucronella perforata Okada et Mawatari 1937. Chinese Journal of Oceanology and Limnology 17: 338-343.